Hiệp Hội Trao Đổi Bạn Gái

Hẹn hò với một người bạn tốt đã lâu không gặp,  họ đi uống rượu với một người bạn mang theo bạn gái mới, không tốt và nói về quá khứ. Trong bầu không khí nghiện rượu ngày càng gia tăng, chỉ có đàn ông mới trụ được và động viên nhau đổi giường với bạn gái.

Hiệp Hội Trao Đổi Bạn Gái
Hiệp Hội Trao Đổi Bạn Gái
Đã Thêm: 19/03/2024