Mối Tình Cấp Ba Của Tôi

Seong-cheol gặp Mi-kyung, một giáo viên mà cô ấy thích hồi trung học, nhưng Mi-kyung đã bị bệnh sau khi ly hôn. Seong-cheol, người đến sống với giáo viên của mình để phục hồi chức năng, phát triển thành một mối tình với người giáo viên là đối tượng trong những giấc mơ thời thơ ấu của mình …

Mối Tình Cấp Ba Của Tôi
Mối Tình Cấp Ba Của Tôi
Đã Thêm: 19/03/2024