Vạch Lồn Máy Bay Vú To Mông Căng Đút Bùi Cực Phê

Giữa hai người họ, Tiêu Ðông Nghi được lên kế hoạch làm chủ tịch. Điều này là do ngoài khả năng cao, anh ấy còn có tính cách dễ gần và là một người chu đáo, thậm chí khi còn là nhân viên văn phòng, anh ấy đã tích cực đảm nhiệm vai trò trưởng dự án. Hồ Mỹ Lan, một người đam mê khoa học và kỹ thuật, chỉ là thành viên trong dự án của Tiêu Ðông Nghi. Tuy nhiên, sau khi nhận được lời khuyên từ một người quản lý cấp cao, “Mặc dù Tiêu Ðông Nghi là người thực sự điều hành công việc kinh doanh nhưng đây là một thị trấn nông thôn, vì vậy tôi muốn một người đàn ông, Hồ Mỹ Lan, làm chủ tịch công ty.” Tiêu Ðông Nghi, người cũng có một khía cạnh lỗi thời trong việc sắp xếp một người đàn ông, “Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn theo cách đó,” anh ấy nói, và cuối cùng, Hồ Mỹ Lan trở thành chủ tịch và Tiêu Ðông Nghi trở thành bà chủ. Sáu tháng sau, khi cả hai đã quen với việc điều hành một quán trọ thì thiết bị hút nước suối nóng, vốn là điểm bán hàng duy nhất, bị hỏng. Khi yêu cầu nhà thầu ước tính, chúng tôi được trả lời rằng việc sửa chữa, bao gồm cả việc gia cố giếng cũ phủ rêu không còn sử dụng, sẽ tiêu tốn khoảng 40 triệu.

Vạch Lồn Máy Bay Vú To Mông Căng Đút Bùi Cực Phê
Vạch Lồn Máy Bay Vú To Mông Căng Đút Bùi Cực Phê
Đã Thêm: 10/07/2024